O My! Fragrance Free Goat Milk Shaving Soap Stick - 2.25oz